Tổ Chức

cổng trường

Hiệu trưởng: Hoàng Minh Quang

Phó HT: Hồ Quang Yên

Phó HT: Phan Xuân Hà

Tổ trưởng KHTN-XH: Đinh Thị Định

Tổ trưởng 9 môn: Hoàng Thị Oanh

Tổ trưởng chuyên biệt: Nguyễn Hữu Thành