BÁO CÁO Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Tháng Tư 23, 2021 3:24 chiều

      PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG THỦY                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số : 82/BC-THCS                               Quảng Thủy, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

 

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-PGD  ngày 24/03/2021 của Phòng GD – ĐT thị xã Ba đồn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Trường TH&THCS Quảng Thủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I.Công tác chỉ đạo 

– Thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;  Kế hoạch số 1056/KH-SGDĐT ngày 26/3/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021; Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 23/03/2021 của UBND thị xã Ba đồn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 45/KH-PGD ngày 24/03/2021 của Phòng GD thị xã Ba đồn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

– Theo kế hoạch chỉ đạo của Phòng, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Thủy đã chỉ đạo cho Thư viện tổ chức các hoạt động trong Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 từ ngày 15/4 đến 23/4/2021

II.Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

  1. Thuận lợi, khó khăn

a/ Thuận lợi:

  • Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng như về phía nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho thư viện tổ chức tốt Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.
  • Đa số học sinh hưởng ứng tích cực tham gia đọc sách, mượn sách trong thời gian diễn ra Ngày Sách.

b/ Khó khăn

  • Một số em chưa tích cực quan tâm đến ngày hội, chưa đến thư viện để đọc và mượn sách thường xuyên.
  • Tra cứu sách, đọc sách điện tử chỉ triển khai lồng ghép được trong các giờ học tin học, chỉ một số ít học sinh có điện thoại di động yêu thích đọc sách mới thường xuyên đọc sách qua mạng nên hiệu quả của phong trào đọc sách điện tử chưa cao.
  1. Kết quả cụ thể
 

Nội dung hoạt động

Kết quả, số lượng Ghi chú
1.Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 1  
2.Treo băng rôn, khẩu hiệu … 2  
3.Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học

– Số chủ đề thực hiện

– Số người tham gia

 

2

303

 
4. Tổ chức hoạt động quyên góp sách vở tặng học sinh nghèo và trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn

– Số lượng vở được quyên góp

– Số lượng sách giáo khoa được quyên góp

– Số lượng sách tham khảo được quyên góp

 

 

0

0

0

 
5. Tổ chức phục vụ đọc sách

– Số lượng người tham gia đọc sách tại chỗ

– Số lượng người đọc sách điện tử

– Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức

 

303

95

300

 
6. Tổ chức hướng dẫn kỹ năng phương pháp đọc

– Số lần tổ chức hướng dẫn

– Số người tham gia

 

1

303

 
7. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách ( Cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách,thi hùng biện giói thiệu sách hay … và các hình thức biễu diễn nghệ thuật tuyên truyền việc học, đọc sách )

– Số lần tổ chức

– Số người tham gia

 

 

 

1

303

 
8. Thư viện có hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu đến người đọc

– Số lượng sách, báo , tài liệu luân chuyển

– Số lần thực hiện

 

290 cuốn

11

 
9. Các tiết dạy học tại thư viện trường/thư viện TTHTCĐ

– Số tiết dạy

– Số học sinh, học viên tham gia

 

0

0

 
10. Tủ sách lớp học

– Số lượng tủ sách lớp học

– Số phụ huynh và học sinh tham gia ủng hộ sách.

 

0

0

 

 

                              III.Đánh giá chung

+ Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, NV và các em học sinh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách.

+ Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông

+ Các em thường xuyên đến thư viện và biết cách tra tìm tài liệu

+ Việc tổ chức ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người.

Ngày hội đọc sách của trường đã diễn ra đúng kế hoạch với nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày sách, kể chuyện theo sách, đọc sách.

  1. Đề xuất , kiến nghị: Không

HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Hoàng Minh Quang