NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

Tháng Tư 25, 2017 3:03 chiều

2_2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc     
                                                                

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2017

 

Thực hiện Công văn số 585/KH-SGD ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ IV.

Trường THCS Quảng Thuỷ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV, cụ thể như sau:

 1. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích.

– Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường.

– Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường. tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng  xã hội học tập.

– Quảng bá văn hoá đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”.

– Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại ; tôn vinh giá trị của sách.

–  Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

–  Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

–  Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

– Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách,

– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

 1. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường

– Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

 1. NỘI DUNG:
 2. 1. Chủ đề: Ngày hội đọc sách “ Sách hành trang tương lai”
 3. Thành phần tham gia:

CB, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

 1. Thời gian thực hiện: Ngày 24/4/2017 tại sân trường.
 2. Ban chỉ đạo:

      Đ/c: Trần Đức Thắng            – Hiệu trưởng             – Trưởng ban

Đ/c: Hoàng Minh Quang       – P hiệu trưởng          –  Phó ban

Đ/c: Nguyễn Thị Lệ Hà         – CBTV                      –  Ban viên

 1. Ban tổ chức:

Đ/c : Nguyễn Hữu Thành     – BT Chi đoàn –TPT  -Trưởng ban

Đ/c: Nguyễn Thị Lệ Hà        – CBTV                      – Phó ban

Đ/c: Đinh Thị Định            – TT Tổ KHXH           – Ban viên

Đ/c: Hồ Quang Yên            – TT Tổ KHTN            – Ban viên

 1. Ban giám khảo thi giới thiệu sách các lớp:

Đ/c : Nguyễn Hữu Thành      – BT Chi đoàn –TPT  – Giám khảo

Đ/c: Nguyễn Thị Lệ Hà         – CBTV                      – Giám khảo

Đ/c: Đinh Thị Định             – TT Tổ KHXH           – Giám khảo

Đ/c: Hồ Quang Yên            – TT Tổ KHTN              – Giám khảo

 1. Nội dung hoạt động:

– Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường.

– Tổ chức giới thiệu sách, triển lãm sách.

– Phát động phong trào ủng hộ sách .

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 1. Thời gian tổ chức: Từ 6h30 phút đến 8h0 ngày 24 tháng 4 năm 2017
 2. Địa điểm: Sân trường – Trường THCS Quảng Thuỷ
 3. Thành phần tham gia:BGH, Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.
 4. Nội dung, chương trình ngày hội đọc.

–   Ổn định tổ chức.

* Phần lễ:

   Chào cờ

–   Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

–   Hiệu trưởng khai mạc

*  Phần hội:

–  Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường.

–  Tổ chức thi giới thiệụ sách.

– Phát động phong trào ủng hộ sách.

* Bế mạc:

–    Tổng kết chương trình và bế mạc.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

–  Xây dựng kế hoạch: Cô Nguyễn Thị Lệ Hà – NV Thư viện

– Tổ chức chương trình: Cô Nguyễn Thị Lệ Hà, Thầy Nguyễn Hữu Thành (TPT)

–  Chuẩn bị trang trí chủ đề của ngày hội đọc: Đoàn thanh niên

–  Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường: Cô Nguyễn Thị Lệ Hà.

–  Thi giới thiệu sách giữa các lớp nhân kỷ niệm ngày GPMN(30.4.1975 – 30.4.2017):

–  Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia ngày hội đọc năm học 2016 – 2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2016 -2017. Kính mong các đồng chí GVCN triển khai đến các em học sinh tham gia đầy đủ. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công.

 

DUYỆT CỦA BGH                                                          NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

Trần Đức Thắng                                                  Nguyễn Thị Lệ Hà