BAO CAO NGAY HOI DOC SACH

Tháng Mười 14, 2017 9:09 sáng

 

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG THCS QUẢNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:   01   /BC Quảng Thuỷ, ngày 12.tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

 

Kính gửi:  Phòng GDCN-TX, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 123 CV- BCĐ ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 783/UBND ngày 21/09/2016  của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Trường Trung học cơ sở Quảng Thuỷ xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I.Những thuận lợi, khó khăn

– Được sự quan tâm giúp đở của chính quyền địa phương, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh cũng như Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho buổi lễ thành công tốt đẹp theo đúng thời gian.

– Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như: Chủ yếu đọc sách giấy, việc đọc sách điện tử còn hạn chế. Vì số lượng máy tính ít mà số lượng bạn đọc thì đông.

  1. Công tác chỉ đạo

– Công tác chỉ đạo triển khai Tuần lễ:

+ Quán triệt CBGV và HS tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập.

          + Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

          + Trang westside trường tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động trong những ngày diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

          + Treo các khẩu hiệu trước thời gian tổ chức Lễ khai mạc, 1 tuần cho đến khi kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

 -“ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016- Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”

          + Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các tổ chức, đoàn thể lựa chọn các nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

– Hệ thống các văn bản chỉ đạo:

+ Công văn số 123 CV-BCĐ ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình.

+ Công văn số 1767/GDĐT-GDCN-TX ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Bình .

+ Công văn số783 /KH-UBND ngày 21/9/2016 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016;

+  Kế hoạch số 04/KH – TV ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Trường THCS Quảng Thuỷ về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 với chủ đề ” Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

+ Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường THCS Quảng Thuỷ về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường và Tổng phụ trách Đội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016.

– Công tác phối kết hợp: Giữa các bộ phận phối hợp chặt chẽ với nhau cụ thể:

+ Ông: Trần Đức Thắng       – Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung.

+ Bà: Nguyễn Thị Lệ Hà      – NVTV:        Lập kế hoạch tổ chức của buổi lễ.

+ Đoàn Thanh niên Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, sắp xếp bàn ghế.

+ Ông: Mai Quốc Phượng   – GV: Chụp hình ghi lại buổi lễ, đăng trên trang westside của nhà trường.

+ Giáo viên: Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trong buổi lễ.

– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

– Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi.

III. Kết quả cụ thể theo từng hoạt động đã thực hiện hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ

– Cấp huyện:

– Cấp xã:

– Các trường học (trung tâm GD-DN):

 

 

 

1

Đã thu hút được sự tham gia đông đảo của 135 học sinh và toàn thể cán bộ,giáo viên, nhân viên trong nhà trường

 
2. Các phương tiện thông tin:

– Số bài viết trên các báo:

– Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

– Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:

– Số tờ báo tường, số bài viết về văn hóa đọc trong kỷ nguyên số:

-Đăng tải trên westel của nhà trường

 

 

 

 

2

 

2

 
3. Các hoạt động tuyên truyền:

– Số lượng tờ rơi đã phát hành:

– Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

– Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

– ………….

 

 

5

2

 

 
4. Hội thảo, tập huấn,  tọa đàm, triển lãm, hội thi… về phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số:

– Số lần hội thảo, tập huấn, tọa đàm:

Số người tham gia:

– Triển lãm, số lượt người dự:

– Hội diễn văn nghệ:

– Số lượng cuộc thi:

– Hướng dẫn người dân cách sử dụng máy tính:

Số người tham gia:

– …………

 

 

1

151

142

 
5. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tại các thư viện:

– Thư viện điện tử, sách điện tử:

 

 

 

– Số đầu sách được quyên góp sách (sách điện tử/giấy):

– Số lượng người tham gia đọc sách (sách điện tử/giấy):

– Huy động giáo viên, học sinh ủng hộ sách tham khảo,sách truyện cho thư

viện.

-130 cuốn ( sách giấy)

– 148( Sách giấy)

 

 
6. Một số hoạt động khác (theo các nội dung  của Tuần lễ năm 2014, 2015 – nếu có).  – Tổ chức giới thiệu sách

-Trưngbày sách

 
7. Tổng kết, khen thưởng:

– Số đơn vị được khen thưởng:

– Số cá nhân được khen thưởng:

– Tổng kinh phí khen thưởng:

 

1

4

200.000

 
  1. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

Tiếp tục kêu gọi học sinh quyên góp và ủng hộ sách cho Thư viện nhà trường.

  1. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị cấp trên quan tâm hơn nữa,tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để nhà trường có điều kiện tổ chức các hoạt động của thư viện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….
– Lưu: VT,…
Thủ trưởng đơn vị

 

 

Trần Đức Thắng