20191007_154725

BÁO CÁO TUẦN LỂ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG THỦY  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:  07    /BC-THCS Quảng Thủy, ngày 08 tháng 10 năm 2019     BÁO…
o

Đoàn TN ra quân làm đường nông thôn mới

 Sáng 20-3, Thị đoàn Ba Đồn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam  và Liên đoàn Lao động TX. Ba Đồn tổ chức lễ khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Quảng Thủy.

cảm nghỉ về 20-11

Tri ân Thầy Cô 20/11 – Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Nhân Ngày 20-11   Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm…