Liên hệ

TRƯỜNG  TH&THCS QUẢNG THỦY

Địa chỉ: Thôn Nam Thủy , xã Quảng Thủy, TX Ba Đôn, Quảng Bình 
Hiệu Trưởng: Hoàng Minh Quang
Điện thoại:  Email: thvathcs_quangthuy_bd@quangbinh.edu.vn