Screenshot_2018-10-08-14-09-35-74

BÁO CÁO TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

PHÒNG GD–ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG THỦY                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 04/KH- QT                                                  Quảng Thủy, ngày 23 tháng 10 năm 2018   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  “TUẦN…
IMG_0374

BAO CAO NGAY HOI DOC SACH

  UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:   01   /BC Quảng Thuỷ, ngày 12.tháng 10 năm 2017   BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC…