20191007_164155

BÁO CÁO Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

      PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG THỦY                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số : 82/BC-THCS                               Quảng Thủy, ngày 23 tháng 04 năm 2021     BÁO CÁO Kết quả tổ…
IMG_5287

THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

LỜI CỦA THẦY Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi Mái trường xưa một thời em đã sống Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng Vị ngọt đầu đời bóng…
rung chuông

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020” Với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THỦY                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/ KH-THCS                        Quảng Thủy, ngày 27 tháng 09 năm 2020   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  “TUẦN…