Screenshot_2018-10-08-14-09-35-74

BÁO CÁO TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

PHÒNG GD–ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG THỦY                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 04/KH- QT                                                  Quảng Thủy, ngày 23 tháng 10 năm 2018   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  “TUẦN…

Thông báo kế hoạch nhận học sinh hè 2015

Tất cả học sinh xin vào học phải đăng ký học hè để làm quen với nề nếp của nhà trường, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Sau khóa hè, nếu học sinh có tiến bộ, thích nghi với sinh…