Đề ktra L5 ky 1
o

Đoàn TN ra quân làm đường nông thôn mới

 Sáng 20-3, Thị đoàn Ba Đồn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam  và Liên đoàn Lao động TX. Ba Đồn tổ chức lễ khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Quảng Thủy.